Právě si prohlížíte Co je mandala?
CO je mandala?

Co je mandala?

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Když se zeptáme, co je mandala? Odpověď je jednoduchá – je to kruh. Tento význam v dynamickém aspektu, že se něco neustále děje do kruhu, najdeme i v překladu ze starobylého jazyka Sanskrt, odkud pochází.

Mandala jako posvátný kruh, se dodnes využívá v budhistických a hinduistických náboženských rituálech. Ve starém významu slova mandala se zrcadlí minulost i přítomnost východních náboženských tradic.

Nový význam slova mandala začal nabírat na síle od začátku třetího tisíciletí, kdy se s rozvojem sociálních sítí začalo intenzivně šířit do celého světa v novém kontextu. Slovem mandala se začali pojmenovávat všechny umělecká a dizajnérská díla kruhového tvaru.

Tento trend začal již na začátku 20. století známý švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung, který sám tvořil mandaly. Napsal studii o svých psychiatrických pacientech, kteří malovali obrazy – mandaly v rámci léčebného procesu. Dnes tuto studii známe pod názvem Mandaly – obrazy z nevědomí. Měla zásadní význam v tom, že se slovo mandala začalo užívat v novém moderním smyslu.

Příklady mandal, které vytvořili pacienti C. G. Junga:

Starý náboženský význam mandaly

Podrobně se mu budeme věnovat v jednom z dalších blogů. Podstata budhistické mandaly spočívá v tom, že je to obraz, který odkazuje na skutečnosti duchovní podstaty. Napomáhají adeptovi naladit se na různé duchovní pravdy a energie svatých bytostí, které souvisejí s duchovní buddhistickou praxí. Mohou být i učební pomůckou při výuce různých buddhistických náboženských témat. Existuje celé spektrum různých typů budhistických mandal, které mají své speciální poslání.

Mezi nejnámější patří mandaly z písku, které se tvoří několik dnů na veřejném místě a jsou spojeny s buddhistickým obřadem zničení mandaly, aby si člověk mohl uvědomit pomíjivost všech pozemských věcí. 

Co je mandala?

Co je mandala z etnografického pohledu? /nový význam/

Za posledních 20 let vyšlo v České republice množství odborných i laických knížek o mandalách. Kvůli své uklidňující antistresové funkci si získaly velikou oblibu mandalové vymalovánky. Právě vymalovánky spustili velikou vlnu záujmu o tradiční kruhové tvary a symboly v jednotlivých zemích po celém světě.

Mezi nejznámější knížky patří titul od německého autora Ruedigera Dahlkeho – Mandaly světa/meditace a léčivé rituály/, kde zahrnul mnohé tradiční kruhové formy z celého světa a všechny je pojmenoval jako mandaly. /V Indii se tradiční kruhová hinduistická forma nazývá jantra, ale dnes jí můžeme říkat i mandala./

Tento přístup byl akceptován i dalšími autory a dnes můžeme říci, že slovo mandala se používá na pojmenování jakékoliv kruhové formy, kterou vytvořil člověk nebo příroda.

Co je mandala?

Co je mandala z uměleckého pohledu? /nový význam/

V umělecké sféře se pojem mandala rozšířil do celého světa zejména díky sociálním sítím /Facebook, Instagram/. Mandalu jako hezký kruh dokáže namalovat i malé dítě, proto je pochopitelné, že se této formy umělecké prezentace ujali mnozí amatérští tvůrci a zaplavily tak internet množstvím nejrůznějších mandalových forem. 

Většina z nich jsou hezké zdobené mandaly bez hlubšího významu. Těžisko tvoří zejména originální estetika nebo výtvarní technika, kterou se snaží odlišit od jiných tvůrců.

Menší skupina tvůrců mandal se snaží malovat konceptuálně a vnášejí do tvorby mandaly i duchovní rozměr nebo záměr, např. osobní mandaly tvořené dle data narození, nebo mandaly intuitivní, terapeutické, mandaly motivační pro podpoření transformace osobnosti a zkvalitnění života nebo afirmační mandaly.

Když chceme odpovědět na otázku, co je mandala? otevírá se před námi velké téma. Proč je dnes tak populární malování mandal na všech kontinentech? Sehrává mandala jako symbol moderní doby v rámci globalizace světa nějakou důležitou roli? Potřebuje naše společnost silný léčivý impulz a mandala v tom může být nápomocná?